Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDEINTIALITATE FABRICA DE ARTA
STOCAREA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In calitate de operator al site-ului www.fabricadearta.ro, noi – CADS , operator de date cu caracter personal nr. 36698,  conform actului/certificatului emis de catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, consideram protectia datelor ca o preocupare fundamentala si va asiguram de confidentialitatea acestora in permanenta atunci cand utilizati magazinul nostru on-line.

Potrivit dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, astfel cum a fost modificata si completata, CADS are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza UTILIZATORII/CLIENTII sai.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta potrivit art.3 lit. b din Legea nr. 677/2001: ,,orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea”.

Prin inscrierea pe site/efectuarea unei comenzi si completarea datelor personale in formularele de inscriere, UITLIZATORII/CLIENTII declara ca sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a CADS si isi dau acordul expres si neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:
o    transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);
o    activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea CADS si a tertilor cu care CADS are relatii de orice natura) la adresele de e-mail comunicate CADS;
o    participarea la concursuri, promotii;
o    statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii SITE-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;
o    asigurarea accesului la sectiuni cu anumite restrictii ale SITE-ului;
o    cercetari de piata;
o    urmarirea datelor de vanzari.

Datele apartinand UTILIZATORILOR/CLIENTILOR site-ului nu vor fi divulgate fara consimtamantul prealabil si neechivoc al acestora in aceasta privinta, cu exceptia situatiilor  expres prevazute  de lege cand operatorii de date personale sunt nevoiti sa puna astfel de date la dispozitia organelor abilitate ale statului.

Informatiile CLIENTULUI cu caracter personal pot fi furnizate catre organele abillitate ale statului, incluzand fara a se limita la: parchete, politie, instantele judecatoresti etc, in baza si potrivit limitelor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate de catre acestea.

Prin citirea  Termenilor si Conditiilor  prezentului site ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2011, respectiv: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie (art. 14),  dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18). Pentru exercitarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale, precum a dreptului de a cere stergerea acestora va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata catre  CADS prin transmiterea acesteia la adresa: Comuna Tiganesti, Sat Tiganesti, Judetul Teleorman, Cod Postal:147420, Romania, in atentei dnei. Vilae Mihaela-Eliza si pe adresa de email: office@fabricadearta.ro.

Pe baza acestei cereri UTILIZATORII/CLIENTII  isi pot exercita, in mod gratuit, urmatoarele     drepturi:   
•    data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
•    sa intervina asupra datelor transmise;
•    sa se opuna prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara.

Aveti dreptul de a va opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor  dvs. personale, cu exceptia prelucrarilor stabilite de lege, cu titlu pur exemplificativ: prelucrari efectuate de organele judiciare, de politie, de organele fiscale, financiare etc. Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu. De asemenea, aveti dreptul de a va opune, in mod gratuit fara nici o justificare, la prelucrarile datelor dvs. personale in scopuri de marketing direct.